Be happy everyday.
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.

目前日期文章:200910 (7)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
God damn it!

Yaping 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

16歲的最後心願.jpg

Yaping 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

有很多東西堆積在心裡,想換化成文字,卻只能在腦海裡翻騰,

Yaping 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


Yaping 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

看著越來越多人往不同的道路走去,朝著自己的夢想邁去,我卻還在這裡踟躕不前...

Yaping 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

高中同學會XD

Yaping 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

肋眼牛排

Yaping 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()