Be happy everyday.
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.

目前日期文章:200510 (11)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2005-10-30 ................... (38) (0)
2005-10-24 買了新鞋囉 (46) (0)
2005-10-13 桌球 (40) (0)
2005-10-12 比賽一大堆 (37) (0)
2005-10-11 靠~腰超痛 (73) (0)
2005-10-10 雙十國慶阿 (46) (0)
2005-10-09 大花錢>"< (48) (0)
2005-10-09 慶生!! (39) (0)
2005-10-08 五月天 (43) (0)
2005-10-06 在學姊家唱歌過夜~~ (50) (0)
2005-10-06 迎新演唱會 (46) (0)